โทรศัพท์ CAT

 • CAT S75

  CAT S75

  หน่วยความจำ
  6GB
  พื้นที่เก็บข้อมูล
  128GB
  จอภาพ
  6.6 นิ้ว
  กล้อง
  50MP
  CAT S75 ส เป ค
 • CAT S53

  CAT S53

  หน่วยความจำ
  6GB
  พื้นที่เก็บข้อมูล
  128GB
  จอภาพ
  6.5 นิ้ว
  กล้อง
  48MP
  CAT S53 ส เป ค
 • CAT B35

  CAT B35

  หน่วยความจำ
  512MB
  พื้นที่เก็บข้อมูล
  4GB
  จอภาพ
  2.4 นิ้ว
  กล้อง
  2MP
  CAT B35 ส เป ค
 • CAT S52

  CAT S52

  หน่วยความจำ
  4GB
  พื้นที่เก็บข้อมูล
  64GB
  จอภาพ
  5.65 นิ้ว
  กล้อง
  12MP
  CAT S52 ส เป ค
 • CAT S42

  CAT S42

  หน่วยความจำ
  3GB
  พื้นที่เก็บข้อมูล
  32GB
  จอภาพ
  5.5 นิ้ว
  กล้อง
  13MP
  CAT S42 ส เป ค
 • CAT S62

  CAT S62

  หน่วยความจำ
  4GB
  พื้นที่เก็บข้อมูล
  128GB
  จอภาพ
  5.7 นิ้ว
  กล้อง
  48MP
  CAT S62 ส เป ค
 • CAT S62 Pro

  CAT S62 Pro

  หน่วยความจำ
  6GB
  พื้นที่เก็บข้อมูล
  128GB
  จอภาพ
  5.7 นิ้ว
  กล้อง
  12MP
  CAT S62 Pro ส เป ค
 • CAT S22 Flip

  CAT S22 Flip

  หน่วยความจำ
  2GB
  พื้นที่เก็บข้อมูล
  16GB
  จอภาพ
  2.8 นิ้ว
  กล้อง
  5MP
  CAT S22 Flip ส เป ค
 • CAT S42 H+

  CAT S42 H+

  หน่วยความจำ
  3GB
  พื้นที่เก็บข้อมูล
  32GB
  จอภาพ
  5.5 นิ้ว
  กล้อง
  13MP
  CAT S42 H+ ส เป ค
 • CAT B40

  CAT B40

  หน่วยความจำ
  512MB
  พื้นที่เก็บข้อมูล
  4GB
  จอภาพ
  2.4 นิ้ว
  กล้อง
  2MP
  CAT B40 ส เป ค